CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, VN

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

 

Chiến Lược

Chúng tôi luôn tạo ra Giá trị và Phát triển bền vững dựa trên Năng lực cốt lõi và Thương hiệu sẵn có trong thị trường mục tiêu. Để hiện thực hóa chiến lược, chúng tôi sẽ:

- Tối ưu hóa những tài sản hiện có

- Mở rộng dịch vụ lân cận

- Tìm kiếm những cơ hội mới

- Đầu tư thỏa đáng vào phát triển nguồn nhân lực

- Nâng cao chuẩn mực chăm sóc y tế theo định hướng JCI

 

Giá trị cốt lõi - Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ

 

Giá Trị Cốt Lõi

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi

- Lợi ích của bệnh nhân

- Sáng tạo và không ngừng hoàn thiện

- Tinh thần trách nhiệm cao nhất

- Tinh thần hợp tác

- Liêm minh chính trực